Khác biệt giữa các bản “Địa chất cấu trúc”

Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
Lực hấp dẫn làm cho đá đè xuống những tảng đá sâu hơn, làm tăng mật độ của chúng khi độ sâu tăng lên.
<ref name=Poirier>{{harvnb|Poirier|2000}}</ref> Measurements of [[gia tốc trọng trường]] và [[gravitational potential]] và ở trên nó có thể được sử dụng để tìm kiếm các mỏ khoáng sản [[dị thường trọng lực]] và [[thăm dò trọng lực]]).<ref name=Telford/> Trường hấp dẫn bề mặt cung cấp thông tin về động lực học của các [[kiến tạo mảng]]. [[geopotential]] nó được gọi là [[geoid]] là một định nghĩa về hình dạng của Trái đất. Geoid sẽ là mực nước biển trung bình toàn cầu nếu các đại dương ở trạng thái cân bằng và có thể được mở rộng qua các lục địa (chẳng hạn như với các kênh rất hẹp).<ref name=Lowrie/>
 
==Tham khảo==
{{reflist}}