Khác biệt giữa các bản “Đứt gãy”

Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
Vectơ trượt có thể được đánh giá một cách định tính bằng cách nghiên cứu bất kỳ sự kéo theo tầng nào, có thể được nhìn thấy ở hai bên của đứt gãy; hướng và cường độ của ném và ném chỉ có thể được đo bằng cách tìm các điểm giao nhau chung ở hai bên của đứt gãy (được gọi là [[điểm đâm]]). Trong thực tế, thường chỉ có thể tìm thấy hướng trượt của các đứt gãy và một xấp xỉ của vectơ ném và ném.
 
== TreoCánh tườngtreochâncánh tườngnằm ==
Hai mặt của một đứt gãy không thẳng đứng được gọi là '' tường treocánh trao'' và ''cánh chân tường nằm''. TườngCánh treo xảy ra phía trên mặt phẳng đứt gãy và châncánh tườngnằm xảy ra bên dưới nó. Thuật ngữ này xuất phát từ việc khai thác mỏ: khi làm việc với thân [[quặng]] dạng bảng, Người khai thác đứng với chân tường dưới chân và với bức tường treo phía trên anh ta.
 
== Các loại đứt gãy ==