Khác biệt giữa các bản “Người Mỹ gốc Việt”

không có tóm lược sửa đổi
| image11 =JohnTran2.JPG| caption11 = [[John Trần|John Tran]]
| image12 =HubertVo.jpg| caption12 = [[Hubert Võ|Hubert Vo]]
| image13 =Gmthanh.jpg| caption13 = [[Tôma Nguyễn Thái Thành|Thanh Thai Nguyen]]
| image14 =BG Luong 8th Army.jpg|300px| caption14 = [[Lương Xuân Việt|Viet Xuan Luong]]
| image15 =Photograph of Bao Nguyen.png|300px| caption15 = [[Bảo Nguyễn|Bao Nguyen]]}}