Mở trình đơn chính

Các thay đổi

*[[Bùi Dzinh]], Tư lệnh Sư đoàn 9 bộ binh. (1 tháng 1 năm 1962 – 07 tháng 11 năm 1963)
*[[Nguyễn Xuân Vinh]], Tư lệnh Không Quân (1958–1962)
*[[Phạm Ngọc Thảo]], tình báo
 
==Xem thêm==