Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đỗ Kính Tu”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Ông thông minh từ bé, năm 13 tuổi đã đỗ Tú tài kỳ thi Hương.{{cần dẫn nguồn}} Đến năm 18 tuổi, khi triều đình mở khoa thi võ, ông đỗ Phong Võ Chức và được vua cử đi dẹp giặc.{{cần dẫn nguồn}}
 
Năm 23 tuổi, ông đỗ đầu khoa thi Tam giáo và được vua phong chức Hàn Lâm Viện Đại Học Sĩ kiêm Võ sư.{{cần dẫn nguồn}} Sau đó, ông được phong nhiều chức như: TháiPhụ úy,Quốc TháiKiểm phóhiệu (TểThái tướng), tước Đại Vương Đế Sư, Thái úy, Thái phó, Thái Bảo.{{cần dẫn nguồn}}
 
Năm 1182, sau khi Thái úy [[Tô Hiến Thành]] mất, Đỗ Kính Tu được giữ chức Đế sư (thầy dạy học cho vua nhỏ [[Lý Cao Tông]]), từ đó chấm dứt hoàn toàn âm mưu phế lập của [[Chiêu Linh hoàng hậu|Chiêu Linh thái hậu]].<ref name="dvsktt09">[http://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/sach/dvsktt/dvsktt09.html Đại Việt sử ký toàn thư, Bản kỷ thực lục, Quyển IX]</ref> sau giữ chức Quốc sư phụ chính thời Lý Cao Tông.