Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đỗ Kính Tu”

 
== Sự nghiệp ==
Ông thông minh từ bé, năm 13 tuổi đã đỗ Tú tài kỳ thi Hương.{{cần dẫn nguồn}} Đến năm 18 tuổi, khi triều đình mở khoa thi võ, ông đỗ Phong Võ Chức và được vua cử đi dẹp giặc.{{cần<ref name=":0">Từ Liêm khoa dẫnmục nguồn}}chí</ref>
 
Năm 23 tuổi, ông đỗ đầu khoa thi Tam giáo và được vua phong chức Hàn Lâm Viện Đại Học Sĩ kiêm Võ sư.{{cần dẫn nguồn}} Sau đó, ông được phong nhiều chức như: Phụ Quốc Kiểm hiệu Thái uý, tước Đại Vương Đế Sư, Thái úy, Thái phó, Thái Bảo.{{cần<ref dẫnname=":0" nguồn}}/>
 
Năm 1182, sau khi Thái úy [[Tô Hiến Thành]] mất, Đỗ Kính Tu được giữ chức Đế sư (thầy dạy học cho vua nhỏ [[Lý Cao Tông]]), từ đó chấm dứt hoàn toàn âm mưu phế lập của [[Chiêu Linh hoàng hậu|Chiêu Linh thái hậu]].<ref name="dvsktt09">[http://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/sach/dvsktt/dvsktt09.html Đại Việt sử ký toàn thư, Bản kỷ thực lục, Quyển IX]</ref> sau giữ chức Quốc sư phụ chính thời Lý Cao Tông.