Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đỗ Kính Tu”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Về bi kịch này, Phan Huy Chú đã viết: “Vỗ về dân xã, dẹp yên giặc giã, dự hàng công lớn mà bỏ mình vì bọn quyền thần tàn bạo”.
 
== Cái chết ==
ĐìnhLý Kính Tu được thờ tại đình Hậu Ái, phần mộ Đỗtổ Kínhcủa Tuông gọi là Mả Am và nơi các tỳ thiếp chết theo ông gọi là Mả Nàng. Các di tích trên đều đã được Bộ VHTT xếp hạng di tích văn hóa lịch sử cấp quốc gia năm 1989.
 
Một số câu đối về ông tại đình làng.
 
“Thánh địa đốc sinh hiền văn võ tài du vi quốc bảo.
 
Đăng sơn nan vãn nhật anh hùng phá giang lưu”
 
Nghĩa là: “Nơi thánh địa ắt sinh ra người hiền. Mưu tài văn võ là của quí cho đất nước”
 
"Chính khí ngật ngang lưu, ẩn ước trùng ba nhân mã ảnh
 
Anh thanh tồn Lý sử, thanh cao di tượng tử phần gian"
 
Nghĩa là: "Chính khí trùm sông nước sóng dồn ẩn hiện bóng người ngựa. Danh thơm còn trong sử đời Lý nơi quê cũ còn pho tượng thanh cao"
 
"Kính tế lịch tam triều, danh lưu giản sách
 
Gian trịnh trì nhất tiết, khí tác giang hà"
 
Nghĩa là: "Giúp nước cứu đời trải qua 3 đời vua, tên tuổi ghi sử sách. Trung trinh giữ vững một tiết, chí khí sừng sững sông nước"
== Chú thích ==
{{tham khảo}}