Khác biệt giữa các bản “Cảng Quy Nhơn”

(từ công te nơ này không chuẩn)
Quyết định số 2190/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ Việt Nam về việc phê duyệt quy hoạch hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
 
Website của cảng Quy Nhơn: http://wwwquynhonport.quinhonportvn/ [http://quynhonport.comvn/ http://cangquynhon.vn/]
 
{{sơ khai Bình Định}}
Người dùng vô danh