Khác biệt giữa các bản “Hãng phim Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh”

| ghi chú =
}}
'''Hãng phim Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh''' (''Hồ Chí Minh City Television Film Studios'' - '''TFS''') là [[Hãng phim|phim]] trực thuộc [[Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh]], thành lập theo quyết định số 526, QĐ-UB bởi [[Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh|Ủy ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh]] ngày [[18 tháng 10]] năm [[1991]], ngày [[21 tháng 6]] năm [[1996]], [[26 tháng 8]] năm [[2008]], hoạt động số 32/91, ngày [[17 tháng 12]] năm 1991, năm 1996, năm 2008 bởi [[Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Việt Nam)|Bộ Văn hóa]].<blockquote>[[Trung tâm Sản xuất Phim truyền hình Việt Nam|Trung tâm Sản xuất Phim truyền hình - Đài Truyền hình Việt Nam - trước đây là Hãng phim Truyền hình Việt Nam,]] [[Niệm khúc cuối|Hãng phim Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh]], Hãng phim Truyền hình Bình Dương, Xưởng phim Truyền hình Hải Phòng, Hãng phim Phương Nam, Hãng phim truyện Việt Nam, Hãng phim hoạt hình Việt Nam, Hãng phim Phước Sang, Hãng phim M&T Pictures, Hãng phim Cửu Long, Hãng phim Chánh Phương, Hãng phim Bông Sen, Thiên Ngân Galaxy, CreaTV Vietnam, Hãng phim Vimax, Hãng Việt Phim, HKFilm, Saiga Flims, VOD Production, Vifa, Lasta, Cát Tiên Sa, Sena Phim, Hãng phim Sóng Vàng, VietCom Film, Blue Light Films, Hãng phim Việt, Khang Việt, Sao Thế giới và Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương hợp tác sản xuất và đối tác giới thiệu phim khởi chiếu ra khỏi chương trình phim truyện, tài liệu, hoạt hình cả buổi sáng, trưa, chiều, tối, trên các kênh [[VTV1]], VTV2, VTV3, VTV4, VTV5, VTV6, VTV7, VTV8, VTV9, VTV5 Tây Nam Bộ, VTV5 Tây Nguyên, HVTV (VTV Huế), DVTV (VTV Đà Nẵng), PVTV (VTV Phú Yên), CVTV1 (VTV Cần Thơ 1), CVTV2 (VTV Cần Thơ 2), HTV1, HTV2, HTV3, HTV4, HTV7, HTV9, [[Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh|HTVC]] [[Trung tâm Truyền hình cáp - Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh|Thuần Việt]], HTVC Phụ Nữ, HTVC Phim, HTVC Ca Nhạc, HTVC Du lịch và Cuộc Sống, HTVC Gia Đình, HanoiTV1, HanoiTV2, BTV1, BTV2, BTV3, BTV4, BTV5, ATV An Giang, ATV1, ATV2, BTV Bình Thuận, DRT1, DRT2, THP, THP+''',''' BTV Bạc Liêu, DRT Đắk Lắk, KTV Khánh Hòa, CTV Cà Mau, CTV1, CTV2, CTV8, CTV12, CRTV Cao Bằng, THVL, THVL1, THVL2, THVL3, THVL4, THVL8, VP Vĩnh Phúc, TTV11, THTG, THTV, TNTV, TN1, TN2, TRT Huế, TRT1, TRT2, LTV Lâm Đồng, SCTV1, SCTV2, SCTV3, SCTV4, SCTV12, SCTV14, SCTV18, SCTV Phim Tổng Hợp, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5, VTC6, VTC7, VTC8, VTC9, VTC10, VTC11, VTC12, VTC14, VTC16, HCaTV, HiTV, TVM, STTV, [[Danh sách các kênh truyền hình cáp VTVCab|VTVCab 2 - Phim Việt trước đây là VCTV2 - Phim Việt, VTVCab 5 - E Channel trước đây là VCTV5 - RealTV, VTVCab 8 - Bibi trước đây là VCTV8 - Bibi, VTVCab 9 - InfoTV]] trước đây là VCTV9 - InfoTV, VTVCab 10 trước đây là VCTV10 & [[Danh sách các kênh truyền hình cáp VTVCab|VTVCab12]] - StyleTV trước đây là VCTV12 - StyleTV.</blockquote>
 
==Các chương trình==
Người dùng vô danh