Khác biệt giữa các bản “Giuse Phan Thế Hinh”

 
==Thân thế và tu tập==
Giám mục Phan Thế Hinh sinh ngày [[27 tháng 10]] năm [[1928]], tại làng Mông Phụ, xứ Bách Lộc, huyện Ba Vì, Hà Tây, nay thuộc giáo xứ Sơn Tây, thành phố Hà Nội;<ref name=ts>{{Chú thích web|url=http://www.giaoxugiaohovietnam.com/HungHoa/01-Giao-Phan-HungHoa.htm#L%C6%B0%E1%BB%A3c%20S%E1%BB%AD|tiêu đề=GIÁO PHẬN HƯNG HÓA Lê Ngọc Bích - Dũng Lạc|ngày truy cập=Ngày 5 tháng 7 năm 2019|ngày lưu trữ=Ngày 5 tháng 7 năm 2019|url lưu trữ=https://web.archive.org/web/20190620133939/http://www.giaoxugiaohovietnam.com/HungHoa/01-Giao-Phan-HungHoa.htm|nhà xuất bản=Giáo xứ Giáo họ}}</ref> trong một gia tộc khá giả. củaThân họphụ Phan,ông con ông Phan Văn Cần và thân mẫu ông là bà Nguyễn Thị Toá;. Trong gia đình, Phan Thế Hinh là người con thứ tư, trưởng nam trong gia đình nhưng bắt đầu con đường tu tập vào lúc 10 tuổi.
<!--Trong thời gian khó khăn và chiến tranh,ông cũng được cơ hội di cư vào Nam, nhưng quyết định ở lại với dân chúng khó nghèo và cống hiến cuộc đời phụng vụ của mình cho con chiên, theo Thánh Ý Thiên Chúa. Cả cuộc đời của ông tập chung vào Kinh Thánh, Giáo Lý, và Giáo điều cho anh chị em tu sĩ và các con chiên.-->
 
Trong thời gian khó khăn và chiến tranh,ông cũng được cơ hội di cư vào Nam, nhưng quyết định ở lại với dân chúng khó nghèo và cống hiến cuộc đời phụng vụ của mình cho con chiên, theo Thánh Ý Thiên Chúa. Cả cuộc đời của ông tập chung vào Kinh Thánh, Giáo Lý, và Giáo điều cho anh chị em tu sĩ và các con chiên.
 
Năm 1941, Phan Thế Hinh thi cử được vào trường tập Hưng Hóa và học tại tiểu chủng viện Hà Thạch trong khoảng bảy năm dài, vào năm 1948, khi học xong việc học tại tiểu chủng viện, ông xin đi giúp các nơi khó nghèo trong giáo phận; để được phụng vụ, phục vụ, và cùng học hỏi thêm;