Khác biệt giữa các bản “Giuse Phan Thế Hinh”

<!--Trong thời gian khó khăn và chiến tranh,ông cũng được cơ hội di cư vào Nam, nhưng quyết định ở lại với dân chúng khó nghèo và cống hiến cuộc đời phụng vụ của mình cho con chiên, theo Thánh Ý Thiên Chúa. Cả cuộc đời của ông tập chung vào Kinh Thánh, Giáo Lý, và Giáo điều cho anh chị em tu sĩ và các con chiên.-->
 
Năm 1941, cậu bé Phan Thế Hinh thi cửđỗ vào được vào trường tập Hưng Hóa và học tại tiểu chủng viện Hà Thạch trong khoảng thời gian bảy năm dài,cho vàođến năm 1948,. khi họcSau xongthời việcgian học tại tiểu chủng viện, ôngchủn xinsinh điHinh giúpđề nghị được đến các nơigiáo xứ khó nghèokhăn trong giáo phận;. đểTừ đượcnăm phụng1948, Phan Thế Hình hỗ trợ mục vụ linh mục Phêrô Doãn Quang Ngọc tại Chiêu Ứng, phụctỉnh Phú Thọ. Trong khoảng thời gian từ năm 1953 đến năm 1954, ông hỗ trợ mục vụ linh mục Phêrô Võ Cao Thuyết ở Yên Tập, tỉnh cùngPhú họcThọ. hỏiTừ năm 1954 đến năm 1955, chủng sinh Phan Thế Hinh phụ giúp linh mục Phaolô Nguyễn Thái Phác ở Phú Nghĩa, Thạch Thất, Hà thêm;Nội.
* Từ năm 1948 đến năm 1953, ông đi giúp linh mục Phêrô Doãn Quang Ngọc ở Chiêu Ứng, tỉnh Phú Thọ.
* Từ năm 1953 đến năm 1954, ông đến giúp linh mục Phêrô Võ Cao Thuyết ở Yên Tập, tỉnh Phú Thọ.
* Từ năm 1954 đến năm 1955, ông đi giúp linh mục Phaolô Nguyễn Thái Phác ở Phú Nghĩa, Thạch Thất, Hà Nội.
 
Từ năm 1955, Phan Thế Hinh đảm nhận vai làmtrò Giáo viên Tiểu chủng viện Sơn Lộc. TrongVề thờivấn gianđề nàytu học, ông được học thần học với Giám mục Gustave Mazé Kim, người Pháp.
 
==Linh mục==