Khác biệt giữa các bản “Henri Maspero”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| name = Henri Maspero
| image = File:Henri_Maspero.png
| imagesize = 180px
| alt =
| caption = Henri Maspero