Khác biệt giữa các bản “Giuse Phan Thế Hinh”

Giám mục Giuse Phan Thế Hinh đóng vai trò phụ phong trong nghi thức truyền chức cho giám mục:<ref name=cat/>
* Năm 1979, giám mục [[Giuse Maria Nguyễn Tùng Cương]], cố giám mục chính tòa [[giáo phận Hải Phòng]].
 
==Tóm tắt chức vụ==
{{start box}}
 
{{Thứ tự chức vụ|
chức vụ = Giám mục Hiệu tòa Mades, Algeria<Ref>{{chú thích web|url=http://www.gcatholic.org/dioceses/former/t1059.htm|tiêu đề=Titular Episcopal See of
Mades, Algeria |nhà xuất bản=G Catholic|ngày truy cập=Ngày 5 tháng 7 năm 2019|ngày lưu trữ=Ngày 5 tháng 7 năm 2019|url lưu trữ=https://web.archive.org/web/20190705084640/http://www.gcatholic.org/dioceses/former/t1059.htm}}</ref>|
trước = [[José Germán Benavides Morriberón]]|
sau = [[Antonio Moreno Casamitjana]] |
năm = 1976 - 1985|
}}
 
{{Thứ tự chức vụ|
chức vụ = Giám mục phó <br> [[Giáo phận Hưng Hóa]]|
trước = Tiên khởi|
sau = Khuyết vị |
năm = 1976 - 1985|
}}
 
{{Thứ tự chức vụ|
chức vụ = [[Giám mục chính tòa]] <br> [[Giáo phận Hưng Hóa]]|
trước = [[Phêrô Maria Nguyễn Huy Quang]]|
sau = [[Giuse Nguyễn Phụng Hiểu]] |
năm = 1985 - 1989|
}}
 
{{end box}}
 
==Ghi chú==