Khác biệt giữa các bản “Bắc Ngụy Hiếu Văn Đế”

n
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
== Gia đình ==
=== Hậu phi ===
*[[Phùng phế hậu (Bắc Ngụy Hiếu Văn Đế)|PhùngPhế phếHoàng hậu]] (馮清)Phùng thị, chất nữ của [[Phùng tháihoàng hậu (Bắc Ngụy Văn Thành Đế)|Văn Minh Phùng Thái hậu]].
*[[Phùng hoàng hậu (Bắc Ngụy Hiếu Văn Đế)|PhùngU hoàngHoàng hậu]] (馮潤)Phùng thị, chịem gái của PhùngPhế Thanhhậu.
* chiêu nghi Phùng thị, em gái Phùng Nhuận
* quý nhân Cao Chiếu Dung (高照容), sau được truy tôn Hoàng hậu
* tần Vi thị
* tần Lư thị...
 
=== Con cái ===