Khác biệt giữa các bản “Bắc Ngụy Hiếu Văn Đế”

n
 
*[[Phùng phế hậu (Bắc Ngụy Hiếu Văn Đế)|Phế Hoàng hậu]] Phùng thị, chất nữ của [[Phùng hoàng hậu (Bắc Ngụy Văn Thành Đế)|Văn Minh Phùng Thái hậu]].
*[[Phùng hoàng hậu (Bắc Ngụy Hiếu Văn Đế)|U Hoàng hậu]] Phùng thị, em gái của Phế hậu.
* Quý nhân [[Cao Chiếu Dung]], sau được truy tôn '''Chiêu Hoàng hậu''' (昭皇后).
* chiêu nghi Phùng thị, em gái Phùng Nhuận
* quýQuý nhân CaoLâm Chiếu Dung (高照容)thị, sautừng được truy tôn '''Trinh Hoàng hậu''' (貞皇后).
* quýQuý nhân LâmViên thị, từng được truy tôn Hoàng hậu.
* quýPhu nhân ViênLa thị.
* phuPhu nhân La thị.
* phuTần nhân LýTriệu thị.
* tầnTần TriệuTrịnh thị.
* tầnTần TrịnhVương thị.
* tầnTần VươngThôi thị.
* tầnTần ThôiVi thị.
* tầnTần Vi thị.
* tần Lư thị...
 
=== Con cái ===