Khác biệt giữa các bản “Thanh Thủy”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
==Hành chính==
Huyện Thanh Thủy 15 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, gồm thị trấn [[Thanh Thủy (thị trấn)|Thanh Thủy]] (huyện lị) và 14 xã: [[Bảo Yên, Thanh Thủy|Bảo Yên]], [[Đào Xá, Thanh Thủy|Đào Xá]], [[Đoan Hạ]], [[Đồng Luận]], [[Hoàng Xá]], [[Phượng Mao, Thanh Thủy|Phượng Mao]], [[Sơn Thủy, Thanh Thủy|Sơn Thủy]], [[Tân Phương]], [[Thạch Đồng, Thanh Thủy|Thạch Đồng]], [[Trung Nghĩa, Thanh Thủy|Trung Nghĩa]], [[Trung Thịnh, Thanh Thủy|Trung Thịnh]], [[Tu Vũ]], [[Xuân Lộc, Thanh Thủy|Xuân Lộc]], [[Yến Mao]].
[[Tập tin:Thanh Thủy.jpg|nhỏ|phải|200px|Đường vào địa phận huyện Thanh Thủy]]
 
Huyện Thanh Thủy 15 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm thị trấn [[Thanh Thủy (thị trấn)|Thanh Thủy]] (huyện lị) và 14 xã: [[Bảo Yên, Thanh Thủy|Bảo Yên]], [[Đào Xá, Thanh Thủy|Đào Xá]], [[Đoan Hạ]], [[Đồng Luận]], [[Hoàng Xá]], [[Phượng Mao, Thanh Thủy|Phượng Mao]], [[Sơn Thủy, Thanh Thủy|Sơn Thủy]], [[Tân Phương]], [[Thạch Đồng, Thanh Thủy|Thạch Đồng]], [[Trung Nghĩa, Thanh Thủy|Trung Nghĩa]], [[Trung Thịnh, Thanh Thủy|Trung Thịnh]], [[Tu Vũ]], [[Xuân Lộc, Thanh Thủy|Xuân Lộc]], [[Yến Mao]].
 
== Lịch sử ==