Khác biệt giữa các bản “Bình Thuận”

(Tập tin Emblem_of_Binhthuan_Province.svg đã bị bỏ ra khỏi bài viết vì nó đã bị xóa ở Commons bởi Jcb vì lý do: Copyright violation; see Commons:Licensing.)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
Ngày 5 tháng 9 năm 2005, thành lập thị xã [[La Gi]] trên cơ sở một phần diện tích tự nhiên và dân số của huyện [[Hàm Tân]].<ref>[http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-dinh/Nghi-dinh-114-2005-ND-CP-thanh-lap-thi-xa-La-Gi-tinh-Binh-Thuan-vb3289t11.aspx Nghị định 114/2005/NĐ-CP về việc thành lập thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận]</ref>
 
Tình Bình Thuận có 1 thành phố, 1 thị xã và 8 huyện như hiện nay.
 
==Hành chính==