Khác biệt giữa các bản “Mô đun:Location map/data/Thái Bình Dương”

Trang mới: “return { name = 'Pacific Ocean', x = '(35.0444)*( cos( $1*0.01745329252 )*sin( ($2 + ($2<0)*360-(-165.0))*0.01745329252 ) ) * ( ((1 + sin( $1*0.01745329252 )*si…”
(Trang mới: “return { name = 'Pacific Ocean', x = '(35.0444)*( cos( $1*0.01745329252 )*sin( ($2 + ($2<0)*360-(-165.0))*0.01745329252 ) ) * ( ((1 + sin( $1*0.01745329252 )*si…”)
(Không có sự khác biệt)