Khác biệt giữa các bản “Trận Iwo Jima”

không có tóm lược sửa đổi
(thêm chú thích có thể truy xuất cho luận ý)
 
Trong khi đó, hiện nay chính phủ Nhật Bản vẫn còn tìm kiếm và quy tập hài cốt những người lính Nhật tử trận tại Iwo Jima.<ref>{{chú thích web
|accessdate = ngày 6 tháng 3 năm 2008 |url = http://www.japantimes.co.jp/text/nn20120505b2.html
|title = Map of Iwojima's underground bunkers found in U.S.
|work = The Japan Times