Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
 
Trong khi đó, hiện nay chính phủ Nhật Bản vẫn còn tìm kiếm và quy tập hài cốt những người lính Nhật tử trận tại Iwo Jima.<ref>{{chú thích web
|url = https://archive.is/63eL
|url = http://www.japantimes.co.jp/text/nn20120505b2.html
|title = Map of Iwojima's underground bunkers found in U.S.
|work = The Japan Times