Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Như Lai”

không có tóm lược sửa đổi
(thêm định nghĩa, Đấng Như Lai, Thêm nghĩa Đại Từ Chung, Thêm quan điểm Phật giáo, Thêm mục đích sống và hướng sống tích cực.)
Không có tóm lược sửa đổi
* [[Vô ngã]]
* [[Ngộ]]
*[[Bát chính đạo]]
 
== Tham khảo ==
Người dùng vô danh