Khác biệt giữa các bản “Lâm Hà”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
== Hành chính ==
Huyện Lâm Hà có 16 đơn vị hành chính trực thuộc gồm 14 xã: [[Đạ Đờn]], [[Đan Phượng, Lâm Hà|Đan Phượng]], [[Đông Thanh, Lâm Hà|Đông Thanh]], [[Gia Lâm, Lâm Hà|Gia Lâm]], [[Hoài Đức, Lâm Hà|Hoài Đức]], [[Liên Hà, Lâm Hà|Liên Hà]], [[Mê Linh, Lâm Hà|Mê Linh]], [[Nam Hà, Lâm Hà|Nam Hà]], [[Phi Tô]], [[Phú Sơn, Lâm Hà|Phú Sơn]], [[Phúc Thọ, Lâm Hà|Phúc Thọ]], [[Tân Hà, Lâm Hà|Tân Hà]], [[Tân Thanh, Lâm Hà|Tân Thanh]], [[Tân Văn, Lâm Hà|Tân Văn]] và 2 thị trấn: [[Đinh Văn]] (huyện lị), [[Nam Ban]]. Phần lớn tên của các xã tại huyện Lâm Hà là tên của các huyện tại Hà Tây cũ. Sở dĩ được đặt tên như vậy là phần lớn các xã này đều là người dân của các huyện đó đến làm kinh tế.
Ví dụ như xã Phúc Thọ phần lớn là người tại huyện Phúc Thọ và một số ít là người Sơn Tây, Ba Vì tỉnh Hà Tây cũ vào làm kinh tế.
 
== Lịch sử ==
Người dùng vô danh