Khác biệt giữa các bản “Liên minh châu Âu”

Không thay đổi kích thước ,  7 tháng trước
{{chính|Ngôn ngữ tại Liên minh châu Âu}}
 
Trong số rất nhiều ngôn ngữ và tiếng địa phương được sử dụng ở ''Liên minh châu Âu'', có 2324 ngôn ngữ chính thức và tiếng phổ thông: [[Tiếng Bulgaria|Bungary]], [[tiếng Séc|Séc]], [[tiếng Đan Mạch|Đan Mạch]], [[tiếng Hà Lan|Hà Lan]], [[tiếng Anh|Anh]], [[tiếng Estonia|Estonia]], [[tiếng Phần Lan|Phần Lan]], [[tiếng Pháp|Pháp]], [[tiếng Đức|Đức]], [[tiếng Hy Lạp|Hy Lạp]], [[tiếng Ý|Ý]], [[tiếng Ailen|Ailen]], [[tiếng Latvia|Latvia]], [[tiếng Litva|Litva]], [[tiếng Malta|Malta]], [[tiếng Ba Lan|Ba Lan]], [[tiếng Bồ Đào Nha|Bồ Đào Nha]], [[Tiếng Romania|Rumani]], [[tiếng Slovak|Slovak]], [[Tiếng Slovene|Slovenia]], [[tiếng Tây Ban Nha|Tây Ban Nha]] và tiếng [[tiếng Thụy Điển|Thụy Điển]].<ref name="Official Languages">{{Chú thích web|tiêu đề=Council Regulation (EC) No 1791/2006 of ngày 20 tháng 11 năm 2006|nhà xuất bản=Europa web portal|tác giả=EUR-Lex|work=[[Official Journal of the European Union]]|ngày tháng=ngày 12 tháng 12 năm 2006|url=http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31958R0001:EN:NOT|ngày truy cập=ngày 2 tháng 2 năm 2007}}</ref><ref>{{Chú thích web|tiêu đề=Languages in Europe – Official EU Languages|nhà xuất bản=EUROPA web portal|url=http://ec.europa.eu/education/languages/languages-of-europe/doc135_en.htm|ngày truy cập=ngày 12 tháng 10 năm 2009}}</ref> Các tài liệu quan trọng, chẳng hạn như luật pháp, được dịch sang mọi ngôn ngữ chính thức. [[Nghị viện châu Âu]] cung cấp các bản dịch tài liệu văn bản và [[phiên toàn thể]] ở tất cả các ngôn ngữ.<ref>{{Chú thích web|tiêu đề=europarltv, official webtv of the European Parliament, is also available in all UE languages| url=http://www.europarltv.europa.eu/en/home.aspx}}</ref> Một số tổ chức sử dụng chỉ một số ít các ngôn ngữ phổ thông nội bộ.<ref>{{Chú thích web|tiêu đề=Languages and Europe. FAQ: Is every document generated by the EU translated into all the official languages?|nhà xuất bản=Europa web portal|năm=2004|url=http://europa.eu/languages/en/document/59#5|ngày truy cập=ngày 3 tháng 2 năm 2007}}</ref> ​​[[Chính sách ngôn ngữ]] do các thành viên trong liên minh quản lý, nhưng các tổ chức ''Liên minh châu Âu'' luôn thúc đẩy việc học các ngôn ngữ khác.<ref group="nb">See Articles 165 and 166 (ex Articles 149 and 150) of the [[Treaty on the Functioning of the European Union]], on [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0047:0200:EN:PDF eur-lex.europa.eu]</ref><ref>{{Chú thích web |tiêu đề=European Parliament Fact Sheets: 4.16.3. Language policy|nhà xuất bản=Europa web portal |tác giả=European Parliament |năm=2004 |url=http://www.europarl.europa.eu/facts/4_16_3_en.htm |ngày truy cập=ngày 3 tháng 2 năm 2007}}</ref>
 
[[Tiếng Đức]] là tiếng mẹ đẻ thông dụng nhất (khoảng 88,7 triệu người vào năm 2006), tiếp theo là [[tiếng Anh]], [[tiếng Ý]] và [[tiếng Pháp]]. [[Tiếng Anh]] là ngoại ngữ được nói nhiều nhất và được 51% dân số ''Liên minh châu Âu'' sử dụng (bao gồm cả người bản ngữ [[tiếng Anh]]),<ref name="Eurobarometer Languages_P4">{{Chú thích web|tiêu đề=Special Eurobarometer 243: Europeans and their Languages (Executive Summary)|nhà xuất bản=Europa web portal|tác giả=European Commission|năm=2006|định dạng=PDF|url=http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_243_sum_en.pdf|ngày truy cập=ngày 11 tháng 3 năm 2011| trang=4|trích dẫn=English is clearly the most commonly used language in the EU with over a half of the respondents (51%) speaking it either as their mother tongue or as a foreign language.}}</ref> sau đó là [[tiếng Đức]] và [[tiếng Pháp]]. 56% công dân ''Liên minh châu Âu'' có thể tham gia vào các cuộc hội thoại bằng một ngôn ngữ khác ngoài tiếng mẹ đẻ.<ref name="Eurobarometer Languages_P3">{{Chú thích web|tiêu đề=Special Eurobarometer 243: Europeans and their Languages (Executive Summary)|nhà xuất bản=Europa web portal|tác giả=European Commission|năm=2006|định dạng=PDF|url=http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_243_sum_en.pdf|ngày truy cập=ngày 11 tháng 3 năm 2011| trang=3|trích dẫn=56% of citizens in the EU Member States are able to hold a conversation in one language apart from their mother tongue.}}</ref> Hầu hết các ngôn ngữ chính thức của ''Liên minh châu Âu'' thuộc [[ngữ hệ Ấn-Âu]], ngoại trừ [[tiếng Estonia]], [[tiếng Phần Lan]], và [[tiếng Hungary]] thuộc [[ngữ hệ Ural]], [[tiếng Malta]] thuộc [[ngữ hệ Phi-Á]]. Hầu hết các ngôn ngữ chính thức của ''Liên minh châu Âu'' được viết bằng [[hệ chữ Latinh]] trừ [[tiếng Bungari]] được viết bằng hệ chữ [[tiếng Nga]] và [[tiếng Hy Lạp]] được viết bằng chữ cái [[Hy Lạp]].<ref name="Many tongues, one family">{{Chú thích web|tiêu đề=Many tongues, one family. Languages in the European Union|nhà xuất bản=Europa web portal|tác giả=European Commission|năm=2004|định dạng=PDF|url=http://ec.europa.eu/publications/booklets/move/45/en.pdf|ngày truy cập=ngày 3 tháng 2 năm 2007}}</ref>
Người dùng vô danh