Khác biệt giữa các bản “Phần mềm”

 
== Lịch sử ==
{{chính|Lịch sử phần mềm}}
Một phác thảo ([[thuật toán]]) cho những gì sẽ là phần mềm đầu tiên được [[Ada Lovelace|Ada Lovelace viết]] vào thế kỷ 19, cho Công cụ phân tích theo kế hoạch. {{Sfn|Evans|2018|p=21}} Bà đã [[Chứng minh toán học|chứng minh]] cho thấy động cơ sẽ tính toán [[số Bernoulli]] như thế nào. {{Sfn|Evans|2018|p=21}} Vì các chứng minh và thuật toán này, bà được coi là lập trình viên máy tính đầu tiên.<ref name="Annals of the History of Computing">{{Chú thích tạp chí|last=Fuegi|first=J.|last2=Francis|first2=J.|date=2003|title=Lovelace & Babbage and the creation of the 1843 'notes'|journal=Annals of the History of Computing|volume=25|issue=4|pages=16–26|doi=10.1109/MAHC.2003.1253887}}</ref><ref name="Lovelace Google">{{Chú thích báo|url=https://www.theguardian.com/technology/2012/dec/10/ada-lovelace-honoured-google-doodle|title=Ada Lovelace honoured by Google doodle|last=|first=|date=December 10, 2012|work=The Guardian|access-date=25 November 2018}}</ref>