Khác biệt giữa các bản “Phần mềm”

 
=== Chất lượng và độ tin cậy ===
{{chính|Chất lượng phần mềm|Kiểm tra phần mềm|Tính tin cậy của phần mềm}}
Chất lượng phần mềm rất quan trọng, đặc biệt đối với [[Phần mềm thương mại|các]] phần mềm [[Phần mềm thương mại|thương mại]] và hệ thống như [[Microsoft Office]], [[Microsoft Windows]] và [[Linux]]. Nếu phần mềm bị lỗi (lỗi), nó có thể xóa công việc của một người, làm hỏng máy tính và làm những việc không mong muốn khác. Lỗi và lỗi được gọi là " [[Lỗi phần mềm|lỗi]] " thường được phát hiện trong quá trình thử nghiệm alpha và beta. Phần mềm cũng thường là nạn nhân của sự lão hóa phần mềm, sự suy giảm hiệu suất lũy tiến do sự kết hợp của các lỗi không nhìn thấy được.