Khác biệt giữa các bản “Bính âm Hán ngữ”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|}
 
Có thể xem qua bài hát bảng chữ cái do [[người Va]] thể hiện ở đây để biết cách đọc:https://m.youtube.com/watch?v=NRO1KVxPAig
https://m.youtube.com/watch?v=NRO1KVxPAig
 
== Nguyên âm (Vận mẫu 韻母/韵母) ==
Người dùng vô danh