Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Oánh Sơn Thiệu Cẩn”

n
không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
 
nKhông có tóm lược sửa đổi
'''Oánh Sơn Thiệu Cẩn''' (zh. 瑩山紹瑾, ja. ''keizan jōkin''), 1268-1325, là một vị Thiền sư Nhật Bản, Tổ thứ tư của tông [[Tào Ðộng tông|Tào Ðộng]] (ja. ''sōtō'') sau [[Ðạo Nguyên Hi Huyền]] (ja. ''dōgen kigen''). Sư nối pháp Thiền sư [[Triệt Thông Nghĩa Giới]] (ja. ''tettsū gikai'', 1219-1309), thành lập Tổng Trì tự (ja. ''sōji-ji''), một trong hai ngôi chùa quan trọng nhất của dòng Tào Ðộng song song với Vĩnh Bình tự (''eihei-ji''). Sư trứ tác ''Truyền quang lục'' (zh. 傳光錄, ja. ''denkōroku''), một tác phẩm được tất cả các dòng thiền Nhật Bản ưa chuộng và sử dụng cho đến ngày nay. Sư được các đ tử trong tông môn Tào Ðộng cung kính gọi là Ðại Tổ (zh. 大祖, ja. ''daiso''), Ðạo Nguyên được gọi là Cao Tổ (zh. 高祖, ja. ''kōso'').
 
Sư quê tại Echizen, sớm được bà mẹ sùng tín gửi đến Vĩnh Bình tự để tu học. Sư thụ giới lần đầu (1280) nơi Thiền sư [[Cô Vân Hoài Trang]] (zh. 孤雲懷奘, ja. ''koun ejō'', 1198-1280)—vị Tổ thứ hai của tông Tào Ðộng. Chỉ một thời gian ngắn sau đó, Hoài Trang quy tịch và Sư lưu lại tu học với Thiền sư Nghĩa Giới đến năm 17 tuổi. Sau đó, Sư bắt đầu một cuộc [[hành cước]] kéo dài bốn năm (1285-1288), thu thập kiến thức cho cuộc đời hoằng hoá vinh quang của mình. Sư yết kiến nhiều vị cao tăng của nhiều tông phái khác nhau, tu tập Thiền theo Thiền sư Tịch Viên (zh. 寂圓, ja. ''jakuen'', 1207-1299, bạn đồng học với Ðạo Nguyên nơi Thiên Ðồng Như Tịnh) tại Bảo Khánh tự (zh. 寶慶寺, ja. ''hōkyō-ji''). Tại Kinh Ðô (''kyōto''), Sư tu tập Thiền theo tông Lâm Tế dưới sự hướng dẫn của hai vị Ðông Sơn Trạm Chiếu (zh. 東山湛照, ja. ''tōzan tanshō'', 1231-1291) và Bạch Vân Huệ Hiểu (zh. 白雲慧曉, ja. ''hakuun egyō'', 1228-1297), cả hai đều là môn đệ của [[Viên Nhĩ Biện Viên]] (zh. 圓爾辨圓, ja. ''enni ben' nen'', 1202-1280). Một cuộc viếng thăm núi [[Tỉ Duệ (ja. ''hieizan'') được Sư sử dụng để nghiên cứu giáo lí của [[Thiên Thai tông]] (zh. 天台宗, ja. ''tendai-shū''). Sư cũng đến tham vấn Thiền sư [[Tâm Ðịa Giác Tâm]] (zh. 心地覺心, ja. ''shinchi kakushin'', 1207-1298)—người đã đem tập [[công án]] quan trọng ''[[Vô môn quan]]'' sang Nhật.
4.718

lần sửa đổi