Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Thành viên được xác nhận mở rộng”

n
Đã lùi lại sửa đổi của Canhductu1980 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Đông Minh
(tai day)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
n (Đã lùi lại sửa đổi của Canhductu1980 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Đông Minh)
Thẻ: Lùi tất cả
[[File:Wikipedia extended confirmed.svg|nhỏ|Biểu tượng xác nhận mở rộng]]
File:Wikipedia extended confirmed.svg|nhỏ|Biểu tượng xác nhận mở rộng shortcut|WP:EXTENDEDCONFIRMED|WP:XCON Thành viên được xác nhận mở rộng là thang vien canhductu1980:thành viên Wikipedia|thành viên Wikipedia đã đăng nhập, thực hiện các sửa đổi trên không gian Wikipedia từ 30 ngày và có 500 sửa đổi trở lên. Nhóm người dùng này sẽ được cấp quyền tự động khi tài khoản đủ 30 ngày, 500 sửa đổi và có ít nhất 1 sửa đổi sau 12:15 ngày 12 tháng 2 năm 2019 (UTC).
{{shortcut|WP:EXTENDEDCONFIRMED|WP:XCON}}
File:Wikipedia'''Thành extendedviên confirmed.svg|nhỏ|Biểu tượngđược xác nhận mở rộng''' shortcut|WP:EXTENDEDCONFIRMED|WP:XCON(hay Thành'''thành viên kỳ cựu được xác nhận mở rộng''')thangnhững vien canhductu1980[[Wikipedia:thành viên Wikipedia|thành viên Wikipedia]] đã đăng nhập, thực hiện các sửa đổi trên không gian Wikipedia từ 30 ngày và có 500 sửa đổi trở lên. Nhóm người dùng này sẽ được cấp quyền tự động khi tài khoản đủ 30 ngày, 500 sửa đổi và có ít nhất 1 sửa đổi sau 12:15 ngày 12 tháng 2 năm 2019 (UTC).
 
Nhóm người dùng này được phép sửa đổi các trang thông thường và thêm vào đó là các trang khóa 30/500.