Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết xoá bài”

{{/Mạc Đăng Lượng/02}}
{{/Đại Đồng Tiến}}
{{/Tập Đoàn Địa Ốc DCB}}
{{/Thái Thiên Hồng Đào}}
{{/Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đại chúng RS (lần 3)}}
{{/Feitan Portor}}
{{/Có bao giờ... em sai?}}
{{/Nguyễn Hữu Linh}}
 
==Phần đã liệt kê xong==