Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Independence Day (phim 1996)”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
==Diễn viên==
 
== Doanh Thuthu ==
 
==Tham khảo==