Khác biệt giữa các bản “Danh sách quốc gia theo số dân”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động sửa đổi từ ứng dụng Android
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
! STT || Quốc gia / lãnhLãnh thổ || Dân số || Thời điểm thống kê || % so với dân số thế giới || class="unsortable"|Nguồn ước tính
|- style="background:#ccddff"
| - || align=left|'''Thế giới''' || 7.583.935.440 || Tháng 12, 2017 || 100% || style="font-size: 75%"| [https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
| 013 || align=left|'''{{flag|Philippines}}''' || 106,985,968 || Tháng 12, 2017 || 1,38% || style="font-size: 75%"|[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 014 || align="left" |'''{{flag|Ai Cập}}''' || 100,682,747 || Tháng 033, 2019 || 1,27% || style="font-size: 75%"|[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 015 || align="left" |'''{{flag|Việt Nam}}''' || 96,208,904 || Tháng 4, 2019 || 1,27% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
Người dùng vô danh