Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Văn Hiến (Ninh Bình)”

Nhận định cá nhân
(Nhận định cá nhân)
 
Ngày 21 tháng 6 năm 2019, ông bị kỷ luật cách một số chức vụ do sai phạm trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng. Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật ông Hiến bằng hình thức cách chức các chức vụ: Ủy viên Đảng ủy Quân sự Trung ương nhiệm kỳ 2005-2010; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quân chủng Hải quân nhiệm kỳ 2005-2010 (gồm Phó bí thư Đảng ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy và Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quân chủng Hải quân nhiệm kỳ 2005-2010). Đồng thời, Bộ Chính trị yêu cầu cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật về chính quyền đối với ông Nguyễn Văn Hiến tương ứng với kỷ luật đảng theo quy định<ref>{{Chú thích web|url=https://news.zing.vn/bo-chinh-tri-ky-luat-nguyen-thu-truong-bo-quoc-phong-nguyen-van-hien-post958931.html|title=Bộ Chính trị kỷ luật nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến|last=|first=|date=|website=|archive-url=|archive-date=|dead-url=|access-date=}}</ref><ref>{{Chú thích web|url=https://thanhnien.vn/thoi-su/nguyen-thu-truong-bo-quoc-phong-nguyen-van-hien-bi-cach-cac-chuc-vu-trong-dang-1095173.html|title=Nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến bị cách các chức vụ trong Đảng|last=|first=|date=|website=|archive-url=|archive-date=|dead-url=|access-date=}}</ref><ref>{{Chú thích web|url=https://dantri.com.vn/xa-hoi/cach-moi-chuc-vu-trong-dang-doi-voi-nguyen-thu-truong-bo-quoc-phong-nguyen-van-hien-20190621161822898.htm|title=Cách mọi chức vụ trong Đảng đối với nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến|last=|first=|date=|website=|archive-url=|archive-date=|dead-url=|access-date=}}</ref>
 
Khi ông chỉ bị cách chức các chức vụ về Đảng trong giai đoạn 2005-2010, thì có lẽ ông sẽ được xử nhẹ, Đảng chưa xử lý triệt để. Vì nếu các vi phạm của ông được phát hiện ngay trong giai đoạn 2005-2010, thì làm sao ông được thăng quân hàm Đô đốc, thăng chức thứ trưởng quốc phòng và có các chức vụ về Đảng sau năm 2010 ... Nếu xử lý nghiêm minh, ông sẽ bị cách chức tư lệnh Hải Quân, cách chức thứ trưởng Bộ Quốc Phòng, giáng quân hàm xuống chuẩn đô đốc chăng...???
 
==Lịch sử thụ phong quân hàm==
Người dùng vô danh