Khác biệt giữa các bản “Bình Thuận”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|kinh độ= 108.141174
|diện tích= 7.812,8 km²
|dân số= 1.228230.482808 người<ref name="Diện tích, dân số">{{chú thích web|title=Diện tích, dân số và mật độ dân số năm 20132019 phân theo địa phương|url=http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=387&idmid=3&ItemID=15571|publisher=Tổng cục Thống kê Việt Nam|accessdate=ngày 3 tháng 2 năm 2015}}</ref>
|thời điểm dân số= 20171/4/2019
|dân số thành thị= 482468.894459 người (3938,306%)
|dân số nông thôn= 745762.588349 người (6061,794%)
|mật độ dân số= 167155 người/km²
|giấu bản đồ mặc định= có
|bản đồ 1= Binh Thuan in Vietnam.svg
Người dùng vô danh