Khác biệt giữa các bản “Phước Long (thị trấn)”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| tên = Phước Long
| vai trò hành chính = Thị trấn
| hình = Thi tran Phuoc Long.jpg
| ghi chú hình = Đường phố thị trấn Phước Long
| vĩ độ = 9
| kinh độ = 105