Khác biệt giữa các bản “Phước Long (thị trấn)”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
*Ấp Nội Ô
*Ấp Hành chínhChính
*Ấp Long Thành
*Ấp Long Hậu
*Ấp Phước Thuận A
*Ấp Nội Ô
*Ấp Hành chínhChính.
 
3. Ranh giới hành chính thị trấn Phước Long: