Khác biệt giữa các bản “Phước Long (thị trấn)”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
==Hành chính==
Thị trấn Phước Long gồm 11 ấp:
Thị trấn Phước Long được chia thành 11 ấp: Hành Chính, Long Đức, Long Hải, Long Hậu, Long Hòa, Long Thành, Nội Ô, Phước Hòa A, Phước Hòa Tiền, Phước Thuận A, Phước Thuận 1.
 
1. Ấp Hành chính
 
2. Ấp Long Đức
 
3. Ấp Long Hải
 
4. Ấp Long Hậu
 
5. Ấp Long Hòa
 
6. Ấp Long Thành
 
7. Ấp Nội Ô
 
8. Ấp Phước Hòa A
 
9. Ấp Phước Hòa Tiền
 
10. Ấp Phước Thuận A
 
11. Ấp Phước Thuận 1.
 
==Đường phố==