Khác biệt giữa các bản “Vốn điều lệ”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
Góp vốn điều lệ có nghĩa là đầu tư vào công ty để trở thành chủ sở hữu công ty (trường hợp đóng góp 100% vốn điều lệ) hoặc đồng sở hữu (trường hợp không đóng góp hoàn toàn vốn điều lệ).
==Hình thức góp vốn==
''' Hình thức góp vốn hợp lệ '''
Các tổ chức,cá nhân được quyền góp vốn điều lệ bằng các hình thức sau:
 
* Mua và sở hữu [[Cổ phần]] hay [[Cổ phiếu]] của [[Công ty cổ phần]]
* Góp vốn trực tiếp vào [[Công ty trách nhiệm hữu hạn]] , [[Công ty hợp danh]]
 
'''Hình thức này không được áp dụng với các trường hợp sau :'''
 
* Các Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, sử dụng ngân sách,tài sản nhà nước góp vốn vào doanh nghiệp để thu lợi cho cơ quan, đơn vị mình.
* Đối tượng tham gia góp vốn là cán bộ,công chức,chuyên viên không năm các chức vụ lãnh đạo trong các cơ quan, đơn vị nhà nước.
* Và 1 số trường hợp cụ thể quy định trong luật doanh nghiệp năm 2014.
 
==Việt Nam==