Khác biệt giữa các bản “Vốn điều lệ”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
* Đối tượng tham gia góp vốn là cán bộ,công chức,chuyên viên không năm các chức vụ lãnh đạo trong các cơ quan, đơn vị nhà nước.
* Và 1 số trường hợp cụ thể quy định trong luật doanh nghiệp năm 2014.
==Nguồn đóng góp hình thành vốn điều lệ==
Tài sản tham gia góp vốn điều lệ là tiền mặt hoặc các vật chất tương có thể quy đổi ra tiền mặt :
VD: [[Nội tệ]],[[Ngoại tệ]],[[Vàng]],giá trị quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ,công nghệ, bí quyết hoặc các tài sản giá trị tương đương.
 
==Việt Nam==