Khác biệt giữa các bản “Vốn điều lệ”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
VD: [[Nội tệ]],[[Ngoại tệ]],[[Vàng]],giá trị quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ,công nghệ, bí quyết hoặc các tài sản giá trị tương đương.
 
==Vai trò vốn điều lệ đối với doanh nghiệp==
==Việt Nam==
 
Tổ chức, cá nhân được mua cổ phần của công ty cổ phần, góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh theo quy định của Luật doanh nghiệp, trừ những trường hợp sau đây:
Đối với các doanh nghiệp vốn điều lệ là:
* Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng tài sản nhà nước góp vốn vào doanh nghiệp để thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;
* Sự cam kết thể hiện trách nhiệm bằng vật chất của các thành viên cổ đông đối với doanh nghiệp, khách hàng và đối tác.
*Các đối tượng không được góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.
* Cơ sở điều kiện cần có để duy trì hoạt động của doanh nghiệp.
* Cơ sở để phân chia lợi ích lợi nhuận, rủi ro,thua lỗ của doanh nghiệp đối với các thành viên tham gia góp vốn.
* Cơ sở giúp doanh nghiệp có đủ hoặc dồi dào nguồn vốn ,tạo điều kiện cho doanh nghiệp củng cố tiềm lực và phát triển, mở rộng quy mô sản xuất, thị trường tiêu thụ.
* Cơ sở quan trọng đảm bảo sự tồn tại tư cách pháp nhân của một doanh nghiệp trước pháp luật.
* Căn cứ để xác lập địa vị pháp lí của doanh nghiệp,đảm bảo hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đạt mục tiêu đã định
 
==Tham khảo==