Mở trình đơn chính

Các thay đổi

Không thay đổi kích thước, 2 tháng trước
không có tóm lược sửa đổi
{{Dead end|date=tháng 7 năm 2018}}
 
'''Vốn điều lệ''' là 1 thuật ngữ chuyên môn kinh tế chỉ số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào Điều lệ công ty để công bố cho các cổ đông.
{{chú thích trong bài}}{{wikify}}
'''Vốn điều lệ''' là số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào Điều lệ công ty để công bố cho các cổ đông.
 
Vốn điều lệ có thể thay đổi với sự đồng ý của các cổ đông.
 
==Khái niệm==
Vốn Điều lệ là hình thức góp vốn của các thành viên cổ đông đã cam kết góp vốn trong 1 thời gian nhất định để duy trì hoạt động của doanh nghiệp, số vốn đóng góp ấy sẽ được lưu lại trong 1 hợp đồng gọi là điều lệ công ty