Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
 
'''Vốn điều lệ''' là 1 thuật ngữ chuyên môn kinh tế chỉ số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết đóng góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào Điều lệ công ty để công bố cho các cổ đông.
 
Vốn điều lệ có thể thay đổi với sự đồng ý của các cổ đông.