Khác biệt giữa các bản “Sách đỏ IUCN”

không có tóm lược sửa đổi
== Các danh mục phân loại ==
{{Tình trạng bảo tồn}}
Các loài được xếp vào 9 bậc theo các tiêu chí về mức độ đe dọa [[tuyệt chủng]] như [[tốc độ suy thoái]] (''rate of decline''), [[kích thước quần thể]] (''population size''), [[phạm vi phân bố]] (''area of geographic distribution''), và mức độ [[phân tách quần thể]] và [[phân tách khu phân bố|khu phân bố]] (''degree of population and distribution fragmentation'').{{rp|6}}<ref>{{cite web|url=https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/RL-2001-001-2nd.pdf|title=IUCN RED LIST CATEGORIES AND CRITERIA Version 3.1 Second edition|publisher= 2012 International Union for Conservation of Nature and Natural Resources|year=2012}}</ref><!--
 
=== Tuyệt chủng ===