Khác biệt giữa các bản “Sách đỏ IUCN”

không có tóm lược sửa đổi
 
== Đọc thêm ==
{{refbegin|30em}}
*Hilton-Taylor, C. A history of the IUCN DATA Book and Redlist [http://www.bdnj.org/pdf/IUCNRedListHistory.pdf].Cập nhật ngày 11 tháng 5 năm 2012.
* {{cite book|first1=|editor1-last=Walter|editor1-first=Kerry S.|editor2-last=Gillett|editor2-first=Harriet J.|title=Sách Đỏ IUCN các cây bị đe dọa 1997|date=1998|publisher=[[Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế]] Ủy ban sinh tồn|location=Gland, Thụy Sĩ|isbn=9782831703282|url=https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/44833#/summary|ref=harv}}