Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
|employees = 112,500+ (2005)
|budget = [[Đô la Mỹ|$]]46,2 tỉ (2008)
|chief1_name = [[EricWilliam HolderP. Barr]]
|chief1_position = [[Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ|Tổng chưởng lý]]
|chief2_name = [[Gary Grindler]]