Khác biệt giữa các bản “Bộ Tư pháp Hoa Kỳ”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|chief1_name = [[William P. Barr]]
|chief1_position = [[Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ|Tổng chưởng lý]]
|chief2_name = [[GaryJeffrey GrindlerA. Rosen]]
|chief2_position = [[Phó bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ|Phó tổngTổng chưởng lý]]
|website = http://www.justice.gov
}}