Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
|seal = Seal of the United States Department of Justice.svg
|seal_width = 140 px
|seal_caption = Con dấu chính thức
|logo = Flag of the United States Department of Justice.png
|logo_caption = Lá cờ chính thức
|formed = 22 tháng 6 năm 1870<br>1 tháng 7 năm 1870
|jurisdiction = [[Chính phủ liên bang Hoa Kỳ]]