Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
|seal = Seal of the United States Department of Justice.svg
|seal_width = 140 px
|seal_caption = Con dấu chínhBộ thứcTư pháp Hoa Kỳ
|logo = Flag of the United States Department of Justice.png
|logo_caption = Lá cờ chínhBộ thứcTư pháp Hoa Kỳ
|picture = U.S. Department of Justice headquarters, August 12, 2006.jpg
|picture_caption = Tòa nhà Bộ Tư pháp [[Robert F. Kennedy]] ở [[Washington, D.C.]]