Khác biệt giữa các bản “Hoàng quý phi”

(Đã lùi lại sửa đổi 54525502 của 2001:EE0:4161:B81D:D12:3302:47A9:81E3 (thảo luận))
Thẻ: Lùi sửa
Bên cạnh đó, hậu cung triều Thanh có quy định khá nghiêm ngặt về tác phong hậu phi, không thể không kể đến đoàn tháp tùng dùng các đồ vật mang tính chất lễ nghi trong các dịp quan trọng. Quý phi đến Hoàng quý phi là ['''Nghi trượng'''; 儀仗], hai bậc Tần cùng Phi có thể sử dụng một loại tùy tùng gọi là ['''Thải trượng'''; 采仗]. Riêng bậc Hoàng hậu cùng Hoàng thái hậu, hay Thái hoàng thái hậu thì đoàn tháp tùng được gọi là ['''Nghi giá'''; 儀駕]. Còn từ Quý nhân trở xuống đều không được phép sử dụng.
 
Đến các đời [[Quang Tự]], [[Tuyên Thống]], do đã đến quá trình thoái trào của chế độ quân chủ, tước vị Hoàng quý phi đều trở thành vinh hàm, cùng một lúc có nhiều người, đặc biệt là 4 vị Hoàng quý phi thời Tuyên Thống, tuy nhiên đều là Hoàng quý phi của các Hoàng đế trước được tôn phong chứ không phải của Tuyên Thống Đế: [[Đoan Khang Hoàng quý phi]], [[Kính Ý Hoàng quý phi]], [[Trang Hòa Hoàng quý phi]] và [[Vinh Huệ Hoàng quý phi]].
 
=== Nhiếp lục cung sự ===