Khác biệt giữa các bản “Gaston Doumergue”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|office1 = [[Tổng thống Pháp|Tổng thống thứ 13 của Pháp]]
|term_start1 = [[13 tháng 6]] năm [[1924]]
|term_end1 = [[13 tháng 6]] năm [[1931]]<br >{{số năm theo năm và ngày |1924|6|13|1931|6|13}}
|primeminister1 = {{unbulleted list|[[Frédéric François-Marsal]]|[[Édouard Herriot]]|[[Paul Painlevé]]|[[Aristide Briand]]|[[Édouard Herriot]]|[[Raymond Poincaré]]|[[Aristide Briand]]|[[André Tardieu]]|[[Camille Chautemps]]|[[André Tardieu]]|[[Théodore Steeg]]|[[Pierre Laval]]}}
|predecessor1 = [[Alexandre Millerand]]
|office2 = [[Đồng Vương công Andorra]]
|term_start2 = [[13 tháng 6]] năm [[1924]]
|term_end2 = [[13 tháng 6]] năm [[1931]]<br />Cùng với [[Justí Guitart i Vilardebó]]<br >{{số năm theo năm và ngày |1924|6|13|1931|6|13}}
|predecessor2 = [[Alexandre Millerand]]
|successor2 = [[Paul Doumer]]
|office3 = [[Thủ tướng Pháp|Thủ tướng thứ 60 của Pháp]]
|term_start3 = [[9 tháng 2]] năm [[1934]]
|term_end3 = [[8 tháng 11]] năm [[1934]]<br >{{số năm theo năm và ngày |1934|2|9|1934|11|8}}
|president3 = [[Albert François Lebrun]]
|predecessor3 = [[Édouard Daladier]]
|successor3 = [[Pierre-Étienne Flandin]]
|term_start4 = [[9 tháng 12]] năm [[1913]]
|term_end4 = [[9 tháng 6]] năm [[1914]]<br >{{số năm theo năm và ngày |1913|12|9|1914|6|9}}
|president4 = [[Raymond Poincaré]]
|predecessor4 = [[Louis Barthou]]