Khác biệt giữa các bản “URL”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Hệ thống mã số [[ISBN]] sử dụng để nhận dạng sách cung cấp 1 ví dụ rất cụ thể về [[URN]]. Chỉ số [[ISBN]] '''0486275574 (run:isbn:0-486-27557-4)''' cho biết đây là một ấn bản truyện kịch [[Romeo và Juliet]] của [[William Shakespeare|Shakespeare]]. Để tìm cuốn sách này, phải cần địa chỉ cuốn sách đó chính là địa chỉ URL. Đường dẫn địa chỉ URL của cuốn sách trên hệ thống [[Unix]] sẽ có địa chỉ như là: file:///home/username/RomeoAndJuliet.pdf, đây là đường dẫn [[tập tin]] được lưu trên [[ổ đĩa cứng|ổ cứng]] [[máy tính]]. Vì vậy [[URN]] và URL luôn có mục đích hỗ trợ & bổ sung cho nhau.
 
==Chú thích==O
{{tham khảo}}